Volné pracovní místo

Základní škola Holýšov, okres Domažlice přijme (splnění odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících)
1) učitele pro 1.stupeň na školní rok 2016/2017
Kontakt: sedlakova@zsholysov.cz, 379 410 710.

aktualizováno 10.6.2016

Naše škola

Pěší výlet žáků 2.A a 2.D

Velká pochvala patří turistům z 2.A a 2.D za společné putování k hájovně 28.6. Odvážní druháci hravě překonali překážky, cestou si zpívali a užili si krásný letní den.

Sběr pomerančové a citronové kůry

Tak jako v předešlých letech tak i letos se škola zapojila do sběru pomerančové a citronové kůry. Žáci téměř všech tříd, ovšem s výraznou převahou nižších ročníků, soutěžili od října do května v jejím sběru. Letos byli velmi zdatní, celkově se vybralo 568,698 kg pomerančové a 40,836 kg citronové kůry. V příloze najdete přehled tříd s celkovými počty.Nejlepší třídní kolektivy byly odměněny na školní akademii.

Školní akademie

23.6. se v KD uskutečnila školní akademie, již druhým rokem byla rozdělena na I. a II. stupeň.

I. stupeň – bylo oceněno 45 žáků z 15 tříd. Jmenovitý seznam dětí a za co byly vybrány třídním učitelem a kolektivem se můžete dočíst na chodbě v přízemí školy. Sladkou odměnu a diplom dostaly i třídy za sběr papíru a pomerančové a citronové kůry.

Sběr papíru: 1. místo - 3. C 6037 kg
2. místo - 3. B 3398 kg
3. místo - 5. B 3363 kg
4. místo - 4. A 3226 kg

Sběr pomerančové a citronové kůry :
1. místo - 3. C 89,462 kg
2. místo - 2. C 46,350 kg

Exkurze 5. ročníků na státní hrad Karlštejn

Ve středu 13. dubna se páté ročníky vydaly se svými vyučujícími na státní hrad Karlštejn. Tato akce se konala v rámci výročí narození Karla IV. Cesta nám ubíhala rychle a než jsme se nadáli, stáli jsme pod majestátným hradem. Čekala nás poměrně dlouhá a strmá cesta, ale všichni ji nakonec zvládli.
Posléze nás čekala asi hodinová prohlídka s průvodkyní. Prohlídka žáky velice zaujala, což projevovali neustálými dotazy na adresu průvodkyně. Poté následoval rozchod a nákup suvenýrů pro své blízké.

Aktovkový den

V pátek 24.6. proběhl v prvních třídách Aktovkový den pro budoucí školáčky. Předškoláci z mateřských škol si vyzkoušeli sezení ve školních lavicích, prohlédli si učebnice a notýsky, se kterými budou v příštím roce pracovat.
Prvňáčci dětem předvedli krátký program a předškoláci jim na oplátku zazpívali.

Slavnost Slabikáře- 1.A, B, C.

V úterý 14.6. pozvali žáci 1. tříd své rodiče a prarodiče na Slavnost Slabikáře. Připravili si krátké pásmo z básniček, písniček a zahráli krátké divadlo. Také všichni předvedli, jak už umí číst. Za svůj pěkný výkon obdrželi pamětní list čtenáře a knihu.

Škola z Marsu

Kolektiv 4.A získal 7. místo ve výtvarné soutěži Škola z Marsu.
http://www.martanci.cz/skola/galerie-2.html

Divadelní vystoupení dramatických kroužků Hurikán a Klam

Ke konci školního roku oba divadelní kroužky Hurikán a Klam pod vedením Moniky Lerchové předvedly nová vystoupení. 10.6. v kině mohli diváci vidět představení Sněhurka a 7 trpaslíků. Upravené představení, kdy zvířátka odvedou nejprve Sněhurku do domečku pejska a kočičky a nakonec se scéna promění v chaloupku macechy a bratra Huberta, kteří Sněhurku vysílají ke 12 měsíčkám, navštívily děti ze školní družiny a poté se na představení přišla podívat veřejnost.

Syndikovat obsah