Ředitelské volno

Dne 9. 5. 2017 je z organizačních důvodů vyhlášené ŘEDITELSKÉ VOLNO.
Informace o provozu školní družiny u vedoucí M. Behenské 379 410 718.

Volná pracovní místa

Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Holýšově

Seznam absolventů ZŠ Holýšov

Žádáme bývalé žáky naší školy o kontrolu seznamů absolventů od školního roku 1959/1960 do školního roku 2007/2008 vzhledem k přípravě nového vydání školního almanachu.
Případné nesrovnalosti prosíme nahlásit na zsholysov@zsholysov.cz
Děkujeme.

Naše škola

Plavecký výcvik žáků 3.C a 3.D

Od 20. do 26.4. proběhl plavecký výcvik žáků 3.C a 3.D v Domažlicích. Všechny plavce chválíme za vzorné chování a skvělé sportovní výkony.

Nepřijetí žáka ke studiu, odvolací řízení, 2. kolo přijímacího řízení

Milí žáci, vážení rodiče,

pokud nastal případ, že Váš syn/Vaše dcera nebyli přijati ke studiu na střední škole nebo středním odborném učilišti, budete postupovat takto:

1. Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna.
2. Proti tomuto rozhodnutí může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů.
3. Odvolání by mělo obsahovat:
- název a adresu školy,
- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození,
- kód a název oboru, formu vzdělávání,
- důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy,

Zápis 2017

Zápis 2017_2

11. a 12. dubna proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Zápisu se zúčastnilo 80 předškoláčků, přijato do 1. třídy je jich 73.

Měsíc internetu

Internet s MŠ 2017_2

V březnu - měsíci internetu - se za pomoci starších kamarádů ze 6. a 8. ročníku seznámili s naší počítačovou učebnou prvňáčkové a předškoláčci z obou holýšovských školek. Vyzkoušeli program malování, omalovánky na internetu, výukové programy a interaktivní tabuli.

Volba předmětu v rámci výuky pracovních činností pro školní rok 2017/2018 – budoucí 8. a 9.ročník

V rámci výuky pracovních činností mají žáci 8. a 9.ročníků možnost volby z následujících předmětů:
8.ročník:
Práce s technickými materiály (výuka 1x za 14dní, 13.15-14.45)
Pěstitelské práce, Chovatelství (výuka každý týden, 12.45-13.30)
Příprava pokrmů (výuka - 1.týden-12.45-13.30, 2. a 4.týden konec výuky 12.35, 3.týden-13.15-15.30)

9.ročník:
Design a konstruování (výuka 1x za 14dní, 13.15-14.45)
Pěstitelské práce, Chovatelství (výuka každý týden, 12.45-13.30)
Příprava pokrmů (výuka - 1.týden-12.45-13.30, 2. a 4.týden konec výuky 12.35, 3.týden-13.15-15.30)

Syndikovat obsah