Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Holýšově

Seznam absolventů ZŠ Holýšov

Žádáme bývalé žáky naší školy o kontrolu seznamů absolventů od školního roku 1959/1960 do školního roku 2007/2008 vzhledem k přípravě nového vydání školního almanachu.
Případné nesrovnalosti prosíme nahlásit na zsholysov@zsholysov.cz
Děkujeme.

Informace pro rodiče předškoláčků

Pokud se nemohou k zápisu dostavit oba zákonní zástupci dítěte, žádáme o doložení zmocnění (viz. příloha) u zápisu.

Zápis do první třídy

Desatero pro rodiče předškoláka http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predsko...
Co by měl umět předškolák http://www.zsholysov.cz/node/1097

ŠKOLSKÝ ZÁKON

Naše škola

Schůzka ŽP

V pondělí 27. 3. se koná schůzka ŽP ve 14:30 ve třídě 2. C.

JÍDELNÍ LÍSTEK OD 27.3.2017 DO 31.3.2017

Velmi zdařilé vystoupení žáků ze skupiny AJ4

Ráda chválím všechny žáky z AJ4 za odvahu a pečlivé nastudování divadelního představení The Little Red Hen. Hrát před spolužáky a dalšími kamarády z 3. a 4. tříd není jen tak, natož v angličtině. 21. a 22.3. předvedli nejen úžasné masky, ale i dobrou angličtinu.

Asistent pedagoga a jeho práce ve škole - informace pro rodiče všech žáků

Vážení rodiče,
v souvislosti s poslední novelou Školského zákona (č.561/2004 Sb.) a uvedením vyhlášky č.27/2016 Sb. v platnost dochází k tomu, že ve třídách se stále častěji objevují asistenti pedagoga.
Abychom předešli vzniku a šíření mylných domněnek, rádi bychom vás informovali o podstatných skutečnostech, které souvisejí s prací asistenta pedagoga ve třídě.
1. Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, jeho kvalifikační předpoklady stanovuje zákon o pedagogických pracovnících (č.563/2004 Sb.).

Čtenářské dílny na II. stupni

V pátek 10. 3. proběhl na II. stupni projekt s názvem Čtenářské dílny, který proběhl ve dvouhodinových blocích. Žáci si mohli přinést svoji oblíbenou knihu. V první části žáci četli a ve druhé části zpracovávali zadané úkoly, které posléze prezentovali před ostatními spolužáky. Většina žáků pracovala se zájmem a projekt hodnotila kladně.

Syndikovat obsah